Avís legal

En compliment de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de España, s'informa que aquesta pàgina web és propietat de Nou Embalum, S.L. (d'ara endavant Embalum), amb domicili al camí de les Bruixes, 06-12, 25110 Alpicat. Per a qualsevol consulta, pot posar-se en contacte mitjançant el correu electrònic embalum@embalum.es.

 

L'accés i utilització de qualsevol dels serveis d'aquest lloc web és lliure i gratuït, i implica l'acceptació de les condicions d'ús que es descriuen en aquest avís legal.

 

Propietat intel•lectual

 

Els continguts d’aquest web, incloent-hi textos i imatges, son propietat d’Embalum o dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel•lectual. És totalment prohibit qualsevol tipus d’us del contingut d’aquest lloc web, incloent-hi la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment exprés d’Embalum.

 

L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que apareix en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, essent prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il•lícites.

 

Protecció de dades de caràcter personal

 

Les dades de caràcter personal confiats voluntàriament a través dels mitjans a disposició dels clients/usuaris s’entenen cedits de forma expressa, precisa i inequívoca. El client/usuari autoritza al seu tractament per finalitats administratives i de gestió, per a l’efectiu compliment i prestació dels productes i serveis sol•licitats.

 

La recollida de dades de caràcter personal es duu a terme amb la finalitat d’informar i promocionar els serveis oferts per Embalum; per això, Embalum es compromet a respectar la confidencialitat d’aquestes dades en aplicació al disposat a la L.O. 15/1999 de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Embalum es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer ús de les mateixes exclusivament per les finalitats indicades i a no cedir-les a terceres persones.

 

Responsabilitats

 

Embalum rebutja tota responsabilitat que es derivi d’un mal ús dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva la facultat que en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, realitzar modificacions sobre la informació continguda a la seva pàgina web o a la seva configuració.

 

Embalum farà tot el possible per a que la informació de les seves pàgines sigui correcta i actualitzada en tot moment, i l’accés al lloc lliure d’interrupcions, avaries o desconnexions. Tot i així, Embalum no pot garantir la total absència d’errors, tant en els seus continguts com en el bon funcionament del lloc web, per tant no assumeix cap responsabilitat respecte el dany o perjudici que pogués causar als seus usuaris o a un tercer una eventual interferència, omissió, interrupció o desconnexió durant l’accés a aquest lloc.

 

Embalum queda exonerada de responsabilitat en qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel•lectual dels articles o imatges publicats al seu portal, així com tampoc garanteix la exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquest web, ja siguin propis, de tercers o enllaçats a altres webs, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels mateixos.

 

Així mateix, Embalum no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (com per exemple, els macros de processadors de textos, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per un sistema informàtic, ni dels possibles errors originats pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador.

 

L’usuari assumeix tota responsabilitat derivada de l’ús d’aquesta pàgina web, essent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte sobre la pàgina, fet pel que Embalum rebutja qualsevol responsabilitat en reclamacions per incompliment per part de l’usuari d’aquestes condicions d’ús.

 

Aquest web es regeix exclusivament per la normativa aplicable a Espanya, quedant sotmesos a aquesta tots els usuaris que visitin aquest web.